Įstaigos istorija

Lopšelio-darželio darbo pradžia: 1977 m. rugpjūčio 30 d.

Klaipėdos rajono Endriejavo vaikų lopšelis – darželis atidarytas 1977 m. rugpjūčio 30 d. Darželį lankė 17 vaikų. Pirmieji darželio darbuotojai: vedėja Virginija Virbauskienė, auklėtoja Jadvyga Norvilaitė, siuvėja-skalbėja Paulina Venckienė, virėjos Lida Kubilienė, Kostė Montvydienė, šeimininkėlė Barbora Vainorienė, med. sesuo Bronė Srėbalienė, sanitarė Aniceta Bulvydienė, muzikos vadovas Juozas Zabulis.

1978 m. sudarytos dvi grupės, vaikų lopšelį – darželį lankė 40 vaikų.

Endriejavo vaikų lopšelis-darželis               Grupių ugdytiniai  ir vaikų lopšelio-darželio
(1977-08-30)                                     darbuotojai prie darželio, 1977 m.

 

Šventė  su seneliu šalčiu., 1978                    Popietė „  Kelyje būk saugus“, 1977

 

Šventė  „Dėdė rudenėlis atkeliavo į svečius“, 1977      Vaikų žaidimai kieme.,1978

 

Geriausi vaikų lopšelio-darželio talkininkai – vaikučių tėveliai, 1977