Informacija ir dokumentai

***2022-2023m.m.***

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DIENOS REŽIMO DIENOTVARKĖS

2022 M.  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS RENGINIŲ VEIKLOS PLANAS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. M.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS PASTOVIŲ VEIKLŲ SRIČIŲ LAIKAS 2022–2023 m. m. (I pusmetis)

MOKYKLOS SVEIKATINGUMO PROGRAMA ,,SVEIKAI GYVENTI – ILGAI GYVENTI“

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS

VALGIARAŠČIAI:

Rudens

Žiemos

Pavasario

 

***2021-2022m.m.***

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 2021–2022 M. M.

PASTOVIŲ VEIKLOS SRIČIŲ LAIKAS

DIENOTVARKĖS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2021-2022 M.M.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ RENGINIŲ VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M.

INFORMACIJA DĖL KORONO VIRUSO

MOKYKLOS SVEIKATINGUMO PROGRAMA ,,SVEIKAI GYVENTI – ILGAI GYVENTI“

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS

VALGIARAŠČIAI:

Rudens

Žiemos

Pavasario

 

***2020-2021m.m.***

INFORMACIJA DĖL KORONO VIRUSO

MOKYKLOS SVEIKATINGUMO PROGRAMA ,,SVEIKAI GYVENTI – ILGAI GYVENTI“

DIENOTVARKĖS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

PASTOVIŲ VEIKLOS SRIČIŲ UŽSIĖMIMŲ LAIKAS (I PUSMETIS)

MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2020–2021 M. M.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 M.M.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS

 

VALGIARAŠČIAI:

Vasaros

Rudens

Žiemos

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

KITA


 

 

***2019-2020m.m.***

VALGIARAŠTIS (ŽIEMOS)

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 2019–2020 M. M

2019–2020 M. M. DIENOTVARKĖS

IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPIŲ VEIKLOS PROGRAMA 2019–2020 M. M.

PASTOVIŲ VEIKLOS SRIČIŲ UŽSIĖMIMŲ LAIKAS 2019–2020 M. M. (I PUSMETIS)

RUDENS VALGIARAŠTIS 2019–2020 M. M.


***2018-2019m.m.***

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 2018 – 2019 M. M.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DIENOTVARKĖS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ METINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2018–2019 M. M.

MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 – 2019 M. M.

PASTOVIŲ VEIKLOS SRIČIŲ LAIKAS 2018– 2019 M. M. (I PUSMETIS)

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

20 DIENŲ VALGIARAŠTIS (rudens)

 


***2017-2018m.m.***

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pastovių veiklos sričių laikas 2017– 2018 m. m. (II pusmetis)

Ikimokyklinio ugdymo sutartis

Priešmokyklinio ugdymo sutartis

Endriejavo pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2017 – 2018 m. m.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių dienotvarkės

Renginių planas tėvams (globėjams, rūpintojams) 2017 – 2018 m. m.

2017 – 2018 m. m. pastovių veiklos sričių laikas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių metinių renginių planas 2017–2018 m. m. 

Maitinimo organizavimas:


 

***2016-2017m.m.***

 

Priešmokyklinio ugdymo mokymo sutartsi

Pradinio ugdymo mokymo sutartis

Ikimokyklinio ugdymo mokymo sutartis

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2016–2017 m. m.

 Ikimokyklinio ugdymo grupės (1.5–3 m. vaikų) dienotvarkė 2016 – 2017 m. m.

Ikimokyklinių ir priešmokyklinės ugdymo grupių veiklos programa 2016 – 2017 m. m.