Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija    http://www.smm.lt
Švietimo ir mokslo institucijos    http://www.aikos.smm.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras    http://www.sppc.lt
Vaiko raidos centras    http://www.raida.lt
Paramos vaikams centras    http://lt.pvc.lt
VŠĮ Vaikų linija    http://www.vaikulinija.lt
Jaunimo psichologinės paramos centras    http://www.jppc.lt
Asociacija „Kitoks vaikas“    http://www.kitoksvaikas.lt
Ugdymo plėtotės centras    http://www.upc.lt
Švietimo informacinių technologijų centras    http://www.ipc.lt
VŠĮ „Vaiko namas“    http://www.children.lt
Savaitraštis „Dialogas“    http://www.dialogas.com
Nemokama  internetinė biblioteka    www.nemokamosknygos.lt
Viskas apie švietimą    http://svietimo.takas.lt
Kitoks pasaulis    http://www.kitokspasaulis.lt
Viskas, kas aktualu šeimai:    http://www.mususeima.lt
http://www.augink.lt
http://www.geramama.lt
http://www.tindirindi.lt
http://www.seimoms.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
Ar viską žinai apie Lietuvą?    http://www.lietuva.lt