„Žaidimai moko“

Šiais mokslo metais Endriejavo pagrindinės mokyklos darželio „Kiškučių“ grupės ugdytiniai kartu su savo mokytoja V. Vičiuliene, bendradarbiaudami su logopede E. Janušauskiene, tęsia dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko”.
Projekto tikslas – pasitelkus žaidimus lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.Projekto veiklos buvo pradėtos vykdyti 2019 m. spalio mėnesį. Per kelis šių mokslo metų mėnesius vaikai, padedami mokytojos V. Vičiulienės, mokėsi kopijuoti ir atpažinti parašytą savo vardą, orientuotis lape ir aplinkoje (skirti kairę ir dešinę puses bei skirti „viršaus“ ir „apačios“ sąvokas, keliauti nuo daikto prie daikto pagal pateikiamas instrukcijas), mokėsi atlikti užduotis su „už“, „ant“ ir „po“ prielinksniais, stengėsi pratęsti sekas ir atlikti kūrybinius darbus.
Projekto veiklos bus tęsiamos iki 2020 metų gegužės mėnesio, tad vaikų dar laukia smagios, bet kartu ir naudingos visapusiškam vaikų lavinimui reikalingos užduotys.Keletas akimirkų iš projekto vykdymo veiklų nuotraukų galerijoje.