Žaidimai moko

               Šiais mokslo metais Endriejavo pagrindinės mokyklos darželio „Kiškučių“ ir „Žvirbliukų“ grupių ugdytiniai kartu su savo mokytojomis J.Nikitiniene, V.Vičiuliene, V.Varneliene, bendradarbiaudami su logopede E.Janušauskiene, įsijungė į respublikinį ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinį projektą „Žaidimai moko”. Projekto trukmė – 2018m. spalio – 2019 m. balandžio mėn.
Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.
Kodėl būtent šis projektas?
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių ugdytiniai susiduria su keblumais, kuomet reikia parinkti esmines detales, jiems būna sudėtinga orientuotis popieriaus lape ir aplinkoje, dažno vaiko žodynas buitinis, skurdus, nepakanka erdvės ir laiko sąvokų, sunku atlikti akies-rankos koordinavimo pratimus. Nepakankamos ir kai kurių būsimųjų pirmokų žinios, ne visi sugeba įvardinti kelintinius skaitvardžius, formas, atpažinti jas aplinkoje, ne visi prielinksniai vartojami tinkamai. Sunku išvardinti savaitės dienas, gebėti pasakoti apie metų laikus. Tad projekto veiklos, orientuotos į visapusišką vaikų ugdymą, buvo labai reikalingos. Veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į organizatorių sudarytą programą, individualius ugdytinių poreikius, gebėjimus ir galimybes. Projekto temos buvo pateiktos kartu su konkrečiomis užduotimis, ne tik lavinančios erdvės ar regimąjį suvokimą, bet ir turtinančios žodyną, skatinančios grupinį darbą.