Tolerancijos diena

Lapkričio 16 d. darželio vaikučiai susirinkę į salę minėjo tarptautinę tolerancijos dieną.
Ta proga vaikai klijavo tolerancijos paukštę, kurios plunksnos buvo išmargintos mažųjų ugdytinių rankelėmis, o vyresnieji užrašė žodžius, paaiškinančius žodį tolerancija – pagarba, draugystė, džiaugsmas, rūpestis, užuojauta, meilė, supratimas, atjauta, atidumas ir kt.
Visi drauge sužinoję šio žodžio reikšmę, mažieji padeklamavo išmoktą eilėraštį „Geras vaikas“.
Vėliau smagiai pažaidėme keletą smagių, judrių, muzikinių žaidimų.
Tolerancijos paukštė, likusi darželyje, visus metus primins apie šio žodžio prasmę.

tolerd2016